Proves d’accés a la universitat

Les Proves d’accés a la universitat (PAU) són una sèrie d’exàmens que tenen per objectiu comprovar i valorar la maduresa acadèmica dels estudiants i avaluar-ne els coneixements adquirits en el batxillerat. Són idèntiques per a tothom i garanteixen la màxima igualtat d’oportunitats a l’alumnat que es presenta. Poden fer els exàmens, l’alumnat de 2n curs de batxillerat, estudiants de cicle formatiu de grau superior (CFGS) i estudiants que ja han aprovat i repeteixen per millorar nota. 

La PAU s’estructura en dues fases, fase general obligatòria que consta de cinc exercicis (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura.

Llengua estrangera (a triar entre Alemany, Anglès, Francès i Itàlia), Història) i una matèria comuna d’opció a triar (llatí, matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials i Fonaments de les arts. 

O fase específica de caràcter voluntari on et pots examinar d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les arts, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial.

La nota màxima dels exàmens obligatoris és de 10 punts, si vols arribar als 14 punts, nota màxima, aleshores és quan pots fer els exàmens opcionals.

Aquest any la selectivitat serà el 14, 15 i 16 de juny i els resultats es donaran el 29 de juny. 

El dimarts 14 de juny els exàmens obligatoris seran de llengua castellana i literatura, llengua estrangera i els opcionals són anàlisi musical, cultura audiovisual, electrotècnia, física i geografia.

El dimecres 15 de juny els exàmens obligatòries llengües catalana i literatura i els opcionals són ciències de la terra i medi ambient, fonaments de les arts, grec, matemàtiques aplicades a les ciències socials, disseny, economia de l’Empresa, literatura catalana, química i tecnologia Industrial.

Finalment, l’últim dia dijous 16 de juny, l’únic examen obligatori és el d’història i els opcionals són, dibuix artístic, llatí, matemàtiques, biologia, dibuix tècnic, història de l’art, història de la filosofia i literatura castellana.

Redactor junior

close