Redactors juniors

Iria Díaz
Descripció
Em dic Iria Díaz, tinc catorze anys i soc de Barcelona, però visc a Vilassar de Dalt, un poble del Maresme. M’agrada la dansa, la música i estar amb la família i els amics. Faig els meus estudis a un institut artístic de Barcelona que es diu Oriol Martorell, on també es fa dansa i música. A la revista m'agradaria treballar en la part de les xarxes socials, ja que crec que és un tema que domino bastant.
Me llamo Iria Díaz, tengo catorce años y soy de Barcelona, ​​pero vivo en Vilassar de Dalt, un pueblo del Maresme. Me gusta la danza, la música y estar con la familia y los amigos. Hago mis estudios en un instituto artístico de Barcelona que se llama Oriol Martorell, donde también se hace danza y música. En la revista me gustaría trabajar en la parte de las redes sociales, ya que creo que es un tema que domino bastante.
My name is Iria Díaz, I am fourteen years old, and I am from Barcelona, ​​but I live in Vilassar de Dalt, a town in the Maresme. I like dancing, music and being with family and friends. I study at an artistic institute in Barcelona called Oriol Martorell, where I also do dance and music. In the magazine, I would like to work on the social media part, as I think it’s a topic I master quite a bit.
3 mesos ago

Joan pedroche, professor actual del IEA Oriol Martorell, ensenya matemàtiques, tecnologia i STEAM. És pare de dos fills que van a primària també a l’IEA Oriol Martorell.  Abans de tenir fills havies pensat de tenir-ne? Sí, però no tenia decidit ni com, ni quants, ni amb qui.  Amb quants anys vas tenir els teus fills?  El primer fill el vaig tenir amb 37 i el segon amb 41. Creus que és important l’edat a l’hora de tenir fills? Si, sí que és important perquè depèn del teu moment vital, doncs tens més energia, menys, tens més temps, menys temps… jo

8 mesos ago

Últimament, està havent-hi un gran debat entre alumnat, pares i professors sobre quina mena d’educació és més profitosa per als nens i adolescents. La primera opció, que és l’educació presencial, és un aspecte que han tingut present durant tota la seva vida. En canvi, l’educació virtual és un aspecte que ha aparegut a causa de la pandèmia mundial d Covid-19 i cadascú s’ha hagut d’adaptar. Així, durant aquests mesos que han pogut viure aquesta situació, s’han adonat que l’educació virtual, dificulta en molts sentits la seva vida quotidiana, així com la socialització i la concentració a classe entre altres inconvenients.

11 mesos ago

Un tema que ens ha semblat interessant és l’actitud de l’adolescent envers el consum de la televisió: quantes hores dediquen a mirar la televisió? quins són els canals i plataformes què acostumen a mirar? Quins continguts? Els nois i les noies disposen de molt temps lliure i això influeix al consum de pantalles La majoria de l’alumnat de l’IEA Oriol Martorell no mira la televisió convencional i prefereix plataformes com Netflix, Prime vídeo, HBO o Disney+. Aques és el resultat de l’enquesta que l’equip de l’Oriol Martorell Report ha fet a 19 alumnes de 3r d’ESO. La plataforma més vista

close