Redactors juniors

Clàudia González
Descripció
Em dic Clàudia González, tinc catorze anys i soc de Barcelona, però ara visc a Vilanova i la Geltrú. M'agrada ballar, cuinar i escriure històries, perquè puc deixar la meva imaginació desenvolupar-se. Soc una estudiant de l'institut IEA Oriol Martorell i la meva especialitat és el contemporani, encara que ens formem en diferents danses.
Me llamo Claudia González, tengo catorce años y soy de Barcelona, pero ahora vivo en Vilanova y la Geltru. Me gusta bailar, cocinar y escribir historias, porque puedo dejar mi imaginación desarrollarse. Soy una estudiante del instituto IEA Oriol Martorell y mi especialidad es el contemporáneo, aunque nos forman en diferentes danzas.
My name is Claudia González, I am fourteen years old, and I am from Barcelona, ​​but now I live in Vilanova y la Geltrú. I like to dance, cook and write stories, because I can let my imagination develop. I am a student at the IEA Oriol Martorell institute and my specialty is contemporary, although they train us in different dances.
Sorry, Clàudia González has not made any blog posts yet.
close