Redactors juniors

Helena Campàs
Descripció
Em dic Helena tinc 13 anys i soc de Lleida. M’agrada dibuixar, llegir, nadar i jugar a voleibol. Faig un curs de japonès a un centre cívic de Virrei Amat. No soc bona conversant, però sé redactar i soc prou organitzada. També puc utilitzar les meves capacitats artístiques per a enriquir la revista.
Me llamo Helena tengo 13 años y soy de Lérida. Me gusta dibujar, leer, nadar y jugar a voleibol. Hago clases de japonés en un centro cívico de Virrei Amat. No soy bueno conversando, pero sé redactar y soy bastante organizada. También puedo utilizar mis capacidades artísticas para mejorar la revista.
I’m Helena, I have 13 years, and I am from “Lleida”. I like drawing, reading, swimming and playing volleyball. Furthermore, I learn Japanese at a center of Virrei Amat. I’m not good at talking with other people, but I know how to write articles and I am quite organized. I can use my artistic skill to improve the magazine.
Sorry, Helena Campàs has not made any blog posts yet.
close