Redactors juniors

Carla Falder
Descripció
Em dic Carla Falder, tinc 14 anys i soc de Barcelona. M’agrada dibuixar, cantar, anar al cinema, llegir llibres de misteri, tocar la guitarra i la música en general. Jugo a Pàdel extraescolar i m’agrada molt. Encara no tinc clar el que voldria ser, potser alguna cosa artística, però el que sí que sé és que no vull ser ni carnissera, ni peixatera, ni cirurgiana ni cap treball d’obrir cossos i sang. Castellà Me llamo Carla Falder, tengo 14 años y soy de Barcelona. Me gusta dibujar, cantar, ir al cine, leer libros de misterio, tocar la guitarra y la música en general. Juego a Pádel de extraescolar y me gusta mucho. Todavía no tengo claro lo que quisiera ser de mayor, quizás algo artístico, pero lo que sí sé es que no quiero ser ni carnicera, ni pescadera, ni cirujana, ni ningún trabajo de abrir cuerpos y sangre. Anglès My name is Carla Falder, I am 14 years old, and I am from Barcelona. I like to draw, sing, go to the movies, read mystery books, play the guitar and music in general. I play Padel after school and I like it a lot. I'm still not sure what I would like to be when I grow up, perhaps something artistic, but what I know is that I don't want to be a butcher, a fishmonger, a surgeon, or any job of opening bodies and blood.
Sorry, Carla Falder has not made any blog posts yet.
close