Redactors juniors

Hareg Camps
Descripció
Em dic hareg Camps, tinc 14 anys i soc de Barcelona. M’agrada el disseny de la moda, la criminologia ja que tot això de investigar un cos i saber que pasa dintre d’ell, és molt interessant. Crec que la criminología també ajuda a saber com es el comportament de les persones. També m'agrada mirar reportatges de crims i montar en skate.
Me llamo Hareg Camps, tengo 14 años y soy de Barcelona. Me gusta el diseño de la moda, la criminología ya que todo esto de investigar un cuerpo y saber que pasa dentro de él, pienso que es muy interesante. Creo que la criminología también te puede ayudar a saber como es el comportamiento de las personas.también me gusta mirar reportajes de crímenes y montar en skate.
My name is Hareg Camps, I am 14 years old and I am from Barcelona. I like fashion design, criminology since all this researching a body and knowing what happens inside it, I think it is very interesting. I think criminology can also help you understand how people behave. I also like to watch crime reports and ride a skateboard.
Sorry, Hareg Camps has not made any blog posts yet.
close