/

Els trastorns de salut mental han augmentat després de la pandèmia

Durant la pandèmia els trastorns de salut mental han augmentat moltíssim perquè hi havia gent que estava sola a casa i l’únic contacte que tenien era virtual i això per als humans es casi impossible d’aguantar, necessitem tenir contacte no virtual amb les persones.

La Federació Salut Mental de Catalunya defineix el trastorn de salut mental com “una alteració de tipus emocional, cognitiu i/o del comportament, en què queden afectats processos psicològics bàsics com són l’emoció, la motivació, la consciència, la conducta, la percepció, la sensació, l’aprenentatge, el llenguatge, etc. Això dificulta l’adaptació de la persona a l’entorn cultural i social on viu i crea alguna forma de malestar subjectiu”.

Nosaltres pensem que la salut mental es prioritza molt menys que la salut física, de fet es destaquen grans desigualtats dins del sistema sanitari públic. A la salut mental se li dona importància, però molt poca comparada amb la salut física.

Des del nostre punt de vista, l’administració hauria de millorar el tractament de salut mental en el sistema sanitari públic. Hi ha molta més atenció cap als problemes físics que cap als mentals, no hi ha tants recursos destinats a la salut mental. 

Hi ha molts prejudicis sobretot de pares a fills. Hi ha molts pares que no porten els seus fills al psicòleg perquè creuen que el que li passa al seu fill és una tonteria i pensen que el psicòleg només crea més problemes.

Redactors Juniors

, , , ,
close