Sovint l’opinió del jovent no és valorada però cada cop més es van guanyant el dret i l’espai per donar la seva opinió

Totes les notícies es valoren, s’opinen i es comenten. Però, ho fan els joves? O és que no els escoltem? Quants de nosaltres coneixem l’opinió sobre certs temes per part del jovent? És que no és important l’opinió de les noves generacions?

Sovint descartem l’opinió de la joventut, pel fet que s’acostuma a considerar que els joves són gent sense gaire experiència ni coneixement, o bé gent que és massa immadura per tenir una opinió. No obstant, molts cops és aquesta naturalitat i innocència la que fa que vegin coses que els adults no veuen. 

Nosaltres, tanmateix, creiem que haurien de ser escoltats i les seves opinions haurien de ser valorades tot i que, en molts casos, no aprovades en la seva forma original, sinó modificades lleugerament perquè siguin realment útils sense perdre la seva essència. De manera que allò que pensem és que les seves opinions han de ser processades i, en cas que no es considerin del tot madures o completes, modificades; ja que també és veritat que, com que estan en fase de maduració, són fàcilment influenciables i mal·leables. Per tant, se’ls haurien de donar les eines necessàries perquè ells siguin els amos i senyors de la seva opinió. 

En la nostra opinió, actualment els joves tenen més dret i espais per opinar que abans, cosa que es veu reflectida en vagues escolars, diaris escolars i diferents tipus d’activitats. Amb tot, no creiem que siguin suficients o, si ho són, no creiem que tinguin prou impacte i suport social que les opinions d’altra gent, encara que no siguin experts en la matèria. A més, aquesta opinió és sostinguda pels mitjans de comunicació: quan hem provat de buscar a internet “opinió juvenil”, el primer resultat que ens ha aparegut ha estat una pàgina amb un compte d’Instagram dedicat a fomentar l’opinió dels joves, que només compta amb 129 seguidors. De fet, la gran majoria dels usuaris tenen més seguidors.

En resum, creiem que totes les opinions han de ser escoltades i, si bé darrerament s’han incrementat tant respecte com l’atenció a les opinions dels joves, encara s’han de valorar i recolzar més.

Redactors Juniors

, , , ,
close