/

Comerç de proximitat versus comerç global

Què és millor, el comerç de proximitat o el comerç global?

Actualment podem aconseguir productes de diferents maneres, però dues de les maneres més comunes són a través del comerç de proximitat o a través del comerç global. Però, quin és el més favorable?

El comerç de proximitat afavoreix la xarxa de comerciants de catalunya (en aquest cas). El comerç de proximitat crea menys emissions, perquè no s’ha d’exportar de cap altre país. El comerç de proximitat dona visibilitat a empreses catalanes i espanyoles. Això és bo perquè ens assegura que els productes que comprem venen de zones del nostre país. Això no vol dir que menyspreem els productes estrangers, sinó que preferim que allò que consumim estigui conreat a casa i que siguin productes verds, ecosostenibles i frescos. Catalunya no és molt gran, per això no hi ha molta producció en massa. Això és bo perquè els productes es cuiden més i els agricultors es centren més en la qualitat. Els aliments provenen d’agricultura i ramaderia extensiva, que deixa madurar els animals i les plantes a un ritme normal.

Els inconvenients més obvis d’aquest tipus de comerç són la relativa escassetat de varietat en els productes, i el fet que en tractar-se de queviures aquests acostumen a aguantar menys temps que els que són distribuïts de forma global, ja que no solen ser sotmesos a processos conservants. 

El comerç global aporta productes molt més variats que els que aporta el comerç de proximitat. Un altre avantatge d’aquest tipus de comerç és el fet que els productes que distribueix, principalment els queviures, passen per múltiples processos i proves que garanteixen la seguretat del client.

Tot i amb això, aquells qui es beneficien del comerç global són les grans empreses multinacionals, i en molts casos es produeixen abusos sobre els treballadors per millorar la producció. El transport destinat a aquesta mena de comerç genera moltes emissions nocives pel medi ambient. Un altre inconvenient és l’ús excessiu de conservants en aliments, que en molts casos fa perdre l’essència d’aquests. També es poden vincular altres temes amb el comerç global, com ara la ramaderia i l’agricultura intensives, que són nocives tant pel medi ambient com pels propis animals.

En conclusió, creiem que és millor el comerç de proximitat perquè nosaltres valorem més la qualitat que la quantitat.

Redactors Juniors

, , ,
close