Joan pedroche, professor actual del IEA Oriol Martorell, ensenya matemàtiques, tecnologia i STEAM. És pare de dos fills que van a primària també a l’IEA Oriol Martorell.  Abans de tenir fills havies

Més